شفا مگ

🦷 دهان و دندان

رفع بوی بد دهان با مواد طبیعی

رفع بوی بد دهان با مواد طبیعی

بوی بدن دهان یکی از مواردی می باشد که باعث آزار فرد و اطرافیانش می شود.برای رفع این مشکل می توانید با مواد طبیعی استفاده کنید تا بوی بد دهان از بین برود.

آیا عفونت دندان باعث درد معده میشود

آیا عفونت دندان باعث درد معده میشود

باکتری هایی که در دندان خراب هستند می توانند بوسیله مواد غذایی وارد معده شوند و سبب بیماری های گوارشی و درد معده شوند.دندان خراب باعث کم جویدن غذا می شود.

علائم بیماری لثه چیست

علائم بیماری لثه چیست

بیماری لثه در هر سنی ایجاد می شود،اما در افراد بزرگسال بیشتر است.بیماری لثه را اگر سریع تشخیص داده شود می توان با مراجعه به دندانپزشک آن را درمان کرد.

جرم گیری دندان در خانه

جرم گیری دندان در خانه

اگر می خواهید که دندان های خود را به شیوه ای غیر از شیوه پزشکی سفید کنید، یا اینکه سفیدی دندان هایتان را پس از جرم گیری حفظ کنید، برخی از نسخه ها و راه کارها در منزل توصیه می شود.