شفا مگ

تغذیه

غذاهایی که اضطراب یا افسردگی را تشدید می کند

همانطور که خلق و خو بر آنچه می خوریم تاثیر می گذارد، آنچه می خوریم می تواند در خلق و خوی ما تفاوت ایجاد کند و این تاثیر در کسانی که اضطراب یا افسردگی دارند، نمایان تر است.

سلامت روان

سریعترین راه کاهش استرس در یک دقیقه

استرس شدید دارم و به دنبال سریعترین راه برای کاهش استرس هستم تا بتوانم در کمتر از چند دقیقه استرس و اضطراب خود را کنترل کنم و به حالت عادی بازگردم.